Facebook
DİNLE

Kalite Politikalarımız ve Belgelerimiz

Kalite Politikamız

Sabancı Üniversitesi eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde "kalite odaklı" yönetim sistemini esas alır.

Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri şunlardır:

  • Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,
  • Süreç odaklı operasyon yönetimi,
  • Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,
  • Kaynakların etkin kullanımı.


Kalite Belgelerimiz


Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Sabancı Üniversitesi gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde “İnsan odaklılık” ilkesi ve doğa ile uyum içinde yaşama felsefesi doğrultusunda paydaşlarımız ile işbirliği yaparak iş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili;

  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun için hedefler belirleyip izlemeyi,

  • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Atıkların geri kazanımını ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini,
  • Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını,
  • İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği risklerini proaktif bir biçimde yönetmeyi politika olarak benimser.


Çevre Belgelerimiz


İSG Belgelerimiz


Akreditasyon Belgelerimiz